Volumkorrektor

  • Volume Corrector

    Volumkorrektor

    Produktoversikt Volumkorrigereren brukes hovedsakelig til å oppdage temperaturen, trykket, strømmen og andre signaler fra gassen online. Den utfører også automatisk korreksjon av kompresjonsfaktoren og automatisk korreksjon av strømmen, og konverterer volumet av arbeidstilstanden til volumet i standardtilstanden. FUNKSJONER 1. Når systemmodulen er i feil, vil den be feilinnholdet og starte den tilsvarende mekanismen. 2. be / alarm / registrere og starte tilsvarende mekan ...