Turbinstrømningsmåler

  • Gas Turbine Flow Meter

    Flow Meter for gasturbin

    Gas Turbine Flowmeter kombinerer gassmekanikk, fluidmekanikk, elektromagnetisme og andre teorier for å utvikle en ny generasjon av gasspresisjonsmåleinstrumenter, utmerket lavtrykks- og høytrykksmåleytelse, en rekke signalutgangsmetoder og lav følsomhet for væskeforstyrrelse, mye brukt i naturgass, kullgass, flytende gass, lett hydrokarbongass og andre gassmålinger.
  • Turbine flowmeter

    Turbin flowmeter

    Volumstrømomformer er en væskestrømningsomformer utviklet av vårt selskap. Flytende turbin, elliptisk utstyr, dobbeltrotor og andre volumstrømmålere.