Drivstoffforbruksteller

  • Fuel consumption counter

    Drivstoffforbruksteller

    Drivstofforbruksmåleren til dieselmotoren er laget av to dieselmengder og en drivstoffkalkulator, drivstoffkalkulator og måler og beregner drivstoffmengde for drivstoffmengde, drivstofftilgangstid og drivstofforbruk, også drivstoffkalkulator som eventuelt kan gi RS-485 / RS-232 / pulsutgang mot fix bruk antall for å koble til GPS og GPRS-modem.